Havárie vody Františkovy Lázně

-  opravy plovákových odvaděčů kondenzátu

    -  opravy poj.ventilů včetně nastavování a přestavování, výměny pružin

    -  opravy uzavíracích ventilů

     - opravy elektroventilů

     -  opravy šoupat

     -  výměny zkorodovaných hrdel ohříváků /boilerů/

     -  výměny topných vložek ohříváků protiproudých boilerů

     -  provádění pravidelné provozní údržby výměníkových stanic

     - montáž boilerů OVL a OVS protiproudých ohříváků

     -  montáž deskových ohříváků, vlásenkových ohříváků

    -  montáž vertikálních celonerezových ohříváků

    -  zhotovení a montáž kondenzátních a expanzních nádrží

    -  montáž expanzomatů

    -  montáž rozvodů TUV a st.vody

    -  izolace potrubí a nádob

    -  montáž elektro /vč. revizí/

    -  revize kotelen, vým.stanic, kotlů

    -  montáž termostatických ventilů včetně termohlavic