Provoz a údržba kotelen Liberec

Údržba kotelen

Údržba vyhrazených technologických zařízení kotelen podléhají pravidelným prohlídkám a kontrolám, některá zařízení vyžadují měsíční, čtvrtletní i roční kontrolu technologického zařízení. U vyhrazených technologických zařízení je dáno již zákony, vyhlášky, normami ČSN, ale také výrobci technologického zařízení a následně i MPŘ (místním provozním řádem) u kotelen kategorií třídy III., II., I.

Údržba nízkotlakých plynových kotelen je dána vždy specifikací technologického zařízení kotelny.

 

Servis technologických zařízení

 
Servis pro technologické zařízení kotelny vychází z uzavřeného smluvního vztahu mezi objednatelem a provozovatelem, zde objednatel může kontaktovat provozovatele 24 hodin denně, kde provozovatel zajišťuje a provádí odstraňování poruch a havárií na technologickém zařízení kotelny.
 

 • revize plynových zařízení
 • revize tlakových nádob
 • odborné prohlídky kotelen
 • prohlídky plynového zařízení
 • revize spalinových cest
 • autorizované měření plynných emisí CO a NOx
 • servis plynnových kotlů

                                        -Rapido
                                        -Junkers
                                        -Buderus
                                       

 • servis a kalibraci plynových čidel CH4 a CO
 • obsluha kotelen
 • údržba kotelen
 • servis kotelen
 • opravy kotelen
 • revize kotelen
 • prohlídky
 • kontroly