Čištění kanalizace Dačice

ČIŠTĚNÍ KANALIZACE A ODPADŮ V DAČICÍCH A OKOLÍ

Čištění kanalizace od průměru 32 mm až do průměru 400 mm a to buď mechanicky i tlakově. 

Mechanické čištění kanalizace  
Mechanické čištění kanalizace se provádí pomocí přenosného zařízení, poháněného elektromotorem. Zařízení na čištění kanalizace funguje na principu škrabáku nebo vrtáku a je vhodné k čištění převážně bodových ucpávek v menších dimenzích (40 mm-125 mm). Následné odplavování provrtané ucpávky je způsobeno vodou nebo splaškovým sedimentem, který ucpávka zadržovala. 
Na ležaté rozvody je již použití stroje omezené. V případě, že dojde na ležatém svodu ke kumulaci hustého splaškového sedimentu v délce několika metrů, hrot ucpávkou sice projde, ale k zprůtočnění nedojde. Mechanická pružina nemá dostatek energie, aby dostala materiál do pohybu. V takových případech je již nutné použít čištění vodním tlakem. 


Tlakové čištění kanalizace 
Tlakové čištění kanalizace se provádí pomocí vysokotlakého vodního čerpadla umístěného ve vozidle s nádrží. Tlakové čerpadlo umožňuje generovat vodu pod regulovatelným tlakem až do výše několika set barů. Na čerpadlo je přes hydraulický buben připojena tlaková hadice ukončená tryskou. Trysky jsou výměnné s různým počtem otvorů pod různými úhly dle profilu potrubí a druhu čištěného materiálu. 
 
Systém tlakového čištění je v dnešní době celosvětově používaný a uznávaný jako nejefektivnější metoda čištění kanalizačních systémů. Jeho široké použití se odráží v možnosti volby jak výkonu tlakového čerpadla, tak i velikostí, tvarem a otvory čistící trysky. Tlaková hadice prostupuje potrubím pomocí reaktivní síly vody, která vylétá s otvorů trysky pod vysokým tlakem. Správnou volbou trysky na konkrétní nános materiálu v potrubí lze zefektivnit a zrychlit prováděnou práci. 

Co vše se zahrnuje do čištění kanalizace? 
 • čištění bytových, hotelových, školních, firemních odpadů (odtoky od WC, výlevek, van, dřezů)
 • čištění kanalizace v průmyslových objektech 
 • čištění koupelnových vpustí
 • havarijní čištění kanalizace
 • tlakové čištění kanalizace 
 • čištění ucpané kanalizace
 • preventivní čištění kanalizace 
 • čištění dešťových svodů (gajgrů), čištění uličních dešťových vpustí
 • čištění jímek, nádrží a septiků tlakovou vodou, čištění velkých stok, čištění domovních stoupaček, čištění areálové kanalizace
 • čištění revizních šachet, čištění dvorních kanálů včetně vytěžení materiálu
 • čištění ploch - dlažby, betony, čištění pomníků atd. 
 • frézování kořenů a betonu pomocí fréz
 • mytí ploch vysokotlakou pistolí