Obchodní podmínky - firmy

1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro umístění placených odkazů na internetových stránkách www.havarie-vody.cz, který provozuje společnost MIMAFAIR s.r.o., se sídlem Praha 3, Buková 2554/6, PSČ 130 00, IČ 24663298, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 164360.

1.2 Na stránkách www.havarie-vody.cz mohou být umístěny kontakty na řemeslníky a firmy, které mají na provozování živnosti řádné oprávnění.

1.3 Na webových stránkách budou umístěny přímé kontakty na Vás jako potencionální zhotovitele řemeslných prací v rozsahu, který si určí každý podnikatelský subjekt sám. Ceny poskytovaných služeb si určuje každý podnikatelský subjek dle své cenové politiky.

1.4 Smlouva mezi společností Mimafair s.r.o a Vaší firmou se uzavírá na dobu jednoho roku.

 

Obchodní podmínky - zákazníci

2.1 Upozornění pro zákazníky: společnost Mimafair s.r.o provozující tento webový portál má statut zprostředkovatelské firmy, která nenese žádnou odpovědnost za provedené práce a materiál dodaný na Vaši zakázku. Uzavřené smlouvy jsou uzavírány výhradně mezi zhotovitelem a objednavatelem. Součástí uzavřených smlu není společnost Mimafair s.r.o.

V případě Vaší nespokojenosti  nás neváhejte kontaktovat na e- mail info(zavinac)mimafair.cz